CZP1

Cultureel zelfportret 1

Dit is een document dat je maakt over jezelf en wat je aan kunstzinnige ervaringen gehad hebt. Het is een momentopname van nu. Aan het eind van het jaar maak je een vervolg. Sla het digitaal op en voeg eventueel verduidelijkende media toe.

Handvaten voor dit document:

  1. Lees ‘Liefde der dingen’ en ga na of je dat herkent.
  2. Beschrijf je eigen interesses en hoe die ontstaan zijn.
  3. Denk aan kunst en cultuur thuis of in je directe omgeving, wat heeft dat voor rol gespeeld bij jou?
  4. Neem het kunstvormenschema door, misschien helpt dat om dingen te bedenken die je alweer vergeten bent. Positieve ervaringen, maar ook negatieve ervaringen kunnen bepalend zijn voor jouw ideeën.
  5. Wat vind je eigenlijk van kunst in het algemeen, wat is kunst voor jou?
  6. Welke kunst zou je wel verder willen ontdekken?
  7. Welke verwachting heb je van het vak CKV?